top of page
20210602_122102.jpg

Orientering om behandling af personoplysninger

 

 • Jeg skriver journal, da jeg er forpligtet til at føre ordnede optegnelser over mine forløb. Det vil sige, at jeg skriver noter om fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling

 • Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig, der har adgang til din journal

 • Du kan anmode om aktindsigt i din journal

 • Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.

 • Jeg kan modtage oplysninger fra trediepart, hvis du har givet tilladelse til det

 • Din journal bliver opbevaret forsvarligt. Jeg skal gemme dine oplysninger i 5 år efter vi har afsluttet samtalerne.

 • Din journal bliver destrueret 5 år efter du sidst har været her

Her kan du finde flere oplysninger

 • Om journaler:
  Autorisationslovens kapitel 6 og Journalbekendtgørelsen (bkg.nr. 1090 af 28. juli 2016 og 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

 • Om samtykke til registrering af data:
  Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens §6 stk.1, nr. 2 og nr. 7).

 • Om pligt til at underrette:
  Sundhedslovens §41.

 • Skærpet underretningspligt om børn og unges trivsel:
  Servicelovens § 153.

 • Om at klage over min behandling af dine oplysninger:
  Datatilsynet, Borgergade 28, 5. Sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk

bottom of page