top of page

Min baggrund

20210602_101938%20(1)_edited.jpg

Jette Elisabeth Pedersen

Cand.psych.aut

Specialist i klinisk og pædagogisk psykologi

Jeg er optaget af at søge udviklingsmuligheder  og oplever et ressourceorienteret og løsningsfokuseret perspektiv meningsfuldt og særdeles brugbart. Det er min overbevisning, at det kan lykkes at skabe håb og engagement til at udfordre vante tankemønstre og finde nye veje i forståelsen af sig selv og de udfordringer man oplever.

Erfaring

2017 - 2019:  

Psykolog i Kompetenceenheden, Ringsted Kommune med primære opgaver på skoleområdet samt supervision af ikke-autoriserede psykologer.     

 

2012 – 2017:

Psykolog i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune i PPR- funktionen med afklaring af børns behov ift undervisning, forældre-samarbejde, pædagogisk sparring og supervision til ledere, lærere og pædagoger, supervision af ikke-autoriserede psykologer, tværfaglige udviklingsopgaver med fokus på at udvikle inkluderende læringsmiljøer samt etablere Cool Kids forløb i Københavns Kommune.

 

2009 - 2012:

Psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Frederiksberg

                   

2004 - 2009:

Psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Ringsted Kommune – bl.a involveret i Ringsted Kommunes opkvalificering af kommunens skolevæsen gennem deltagelse i udviklingsprojekter og som underviser på kurser om inkluderende læringsmiljøer

                                          

 

Udvalgte kurser og efteruddannelse:

2019:           "Løsningsfokuseret korttidsterapi" v EBTA (European Brief Therapy Association)

 

2018:            "Eksistentiel og fænomænologisk psykoterapi" v Vibe Strøier

 

2016:           "Specialistuddannelse i klinisk/pædagogisk psykologi”, godkendt af Dansk     Psykologforening.

 

2015:           ”Cool Kids” v Borgercenter, Børn og Unge, Københavns Kommune 

 

2015:           ”Den psykologiske undersøgelse af børn” som del af uddannelse til specialist 

 

2014:           ”Sorg og krise” v Atle Dyregrov

 

2013:           ”Lovgivning og etik” v psykologforeningen 

 

2010:           ”Supervision af andre faggrupper” v psykolog Benedicte Schilling

bottom of page